Medzinárodné projekty

Experti ENBEE s.r.o. spolupracovali na významných projektoch pre Európsku komisiu a pre významné európske inštitúcie v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

V súčasnosti ENBEE s.r.o. spolupracuje na tvorbe dobrovoľnej spoločnej európskej certifikačnej schémy pre nebytové budovy, ktorá má byť zavedená Európskou komisiou podľa článku 11(9) smernice o energetickej hospodárnosti (EPBD) pod vedením CSTB a v spolupráci s existujúcimi environmentálnymi certifikačnými schémami (BREEAM, HSQ, DGNB,...).
Práca je v štádiu prípravy legislatívy.
Národné certifikačné schémy a energetické certifikáty nie sú porovnateľné vzhľadom na rôznu metodiku výpočtu a hodnotenie budov.

Dobrovoľný spoločný európsky certifikát pre nebytové budovy bude založený na

  • spoločnej škále
  • spoločnej výpočtovej metóde (založená na CEN normách)
  • jednotnom obsahu a vzore certifikátu

 

projects     projects2