Referencie

Zoznam najvýznamnejších referencií:

 • EPC RECAST project H2020 - vývoj procesu a toolboxu pre podporu novej genrácie energetického certifikátu, ENBEE sa zameriava na súlad CEN standardov a EU regulácii
 • ALDREN (ALliance for Deep RENovation in buildings) projekt H2020 - European Common Voluntary Certificate
 • EPC RECAST projekt H2020 - the new generation of energy performance certificate
 • Projektové energetické hodnotenie SO 01 Centrum kamiónovej dopravy,
     Volkswagen Group Real Estate Slovakia s.r.o.
 • Zastupovanie ECOS (European Environmental Citizens Organisation for Standardisation) pri tvorbe CEN noriem v CEN technických komisiách pre tepelnú ochranu budov a v zastrešujúcej CEN TC/371
 • Program Slovakia 2021-2027 - “Energy Efficiency and Renewable Actions in European Regional Development Fund and Cohesion Fund Programmes 2021 - 2027” (Ramboll, Denmark)
 • Assessment of Partnership Agreement, Slovakia - “Energy Efficiency and Renewable Actions in European Regional Development Fund and Cohesion Fund Programmes 2021 - 2027” (Rambøll, Denmark)
 • “Policy Dialogue to Support Investment in Energy Efficiency in Residential Buildings in Ukraine" (EBRD, ENVIROS)
 • Tréning pre výpočet nákladovej optimálnosti energetickej hospodárnosti, ENGIE
 • V súčasnosti práca v konzorciu vedenom CSTB na vývoji Dobrovoľnej spoločnej európskej certifikačnej schémy pre nebytové budovy podľa článku 11 (9) Smernice o EHB.
 • Projektové energetické hodnotenie Materská škola – rekonštrukcia, nadstavba a prístavba- 2.etapa,
     Ing.arch Ladislav Slabey
 • Expertízna činnosť pri tvorbe noriem pre EHB (nákladová optimálnosť, vyhodnotenie nameranej spotreby energie)

Školiaca činnosť: