Referencie

Zoznam najvýznamnejších referencií:

  • Projektové energetické hodnotenie SO 01 Centrum kamiónovej dopravy,
       Volkswagen Group Real Estate Slovakia s.r.o.
  • Zastupovanie ECOS (European Environmental Citizens Organisation for Standardisation) pri tvorbe CEN noriem v CEN technických komisiách pre tepelnú ochranu budov a v zastrešujúcej CEN TC/371
  • Tréning pre výpočet nákladovej optimálnosti energetickej hospodárnosti, ENGIE
  • V súčasnosti práca v konzorciu vedenom CSTB na vývoji Dobrovoľnej spoločnej európskej certifikačnej schémy pre nebytové budovy podľa článku 11 (9) Smernice o EHB.
  • Projektové energetické hodnotenie Materská škola – rekonštrukcia, nadstavba a prístavba- 2.etapa,
       Ing.arch Ladislav Slabey
  • Expertízna činnosť pri tvorbe noriem pre EHB (nákladová optimálnosť, vyhodnotenie nameranej spotreby energie)

Školiaca činnosť: