Projektové energetické hodnotenie

Projektové energetické hodnotenie budov pre stavebné povolenie obsahuje posúdenie všetkých požiadaviek na budovy podľa aktuálnej platnej legislatívy a technických noriem v SR.